Last episode, Mijke discussed what audience metrics can teach people working in journalism with Erik van Heeswijk, SmartOcto's CEO. This month, she'll...View Details

Vorige aflevering besprak Mijke samen met Erik van Heeswijk, CEO van SmartOcto, wat publieksmetrics in de journalistiek ons allemaal kunnen leren. Dez...View Details

In Do we click?'s 7th episode, Mijke researches the positive side of audience metrics in journalism. How can news organisations use statistics in a v...View Details

In aflevering 7 van Klikt het?, onderzoekt Mijke de positieve kant van publieksstatistieken in de journalistiek. Hoe kunnen journalistieke organisat...View Details

Many news organizations indicate that it is difficult to reach young people - say between 18 and 28 years old. It is hard to interest them in news an...View Details

De publieksgroep die veel nieuwsorganisaties maar moeizaam zeggen te kunnen bereiken, zijn jonge mensen - zeg tussen de 18 en 28 jaar. Het is lastig z...View Details

In the second and last part of the double episode on the audience dilemma, Mijke will dive deeper in the tension between engaging and informing the au...View Details

In het tweede en laatste deel van de dubbele aflevering over het publieksdilemma gaat Mijke dieper in op de spanning tussen het betrekken en informere...View Details

It is important for news organizations to interest their audience members for the news. But not every important news fact is equally exciting and inte...View Details

Het is belangrijk voor nieuwsorganisaties om hun publiek te interesseren voor nieuws. Maar niet elk belangrijk nieuwsfeitje is even spannend en intere...View Details

Older Episodes »